8
:
88
:
88
:
88

Inschrijf formulier

Team naam *
Team Captain *
Emailadres *
Telefoonnummer *
Opmerkingen / vragen

KwiSUtWel Regelement

De kleine lettertjes

Regelement

 

1. Algemeen

1.1 De organisatie van Kwisutwel is in handen van Jan Volleberg & Jeannette van der Linden en Saskia Schouten.

1.2 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle 

deelnemers afzonderlijk.

2. Teams

2.1 Deelname aan Kwisutwel kan uitsluitend met teams tot maximaal 10 personen.

2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient het telefoonnummer en het emailadres opgegeven te worden.

In totaal worden er per team maximaal 10 deelnemersnamen opgegeven.

2.3 Een teamcaptain mag geen thuiswonend gezinslid van de organisatie alsmede hun partners of samenwonenden zijn.

2.4 Deze teamcaptain is woonachtig in de parochie Wilbertoord en is minimaal 18 jaar.

2.5 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.

De teamcaptain geeft de informatie door aan zijn team.

2.6 De werkplek van een team tijdens de quizdag bevindt zich op één adres en alle teamleden worden geacht dan vanuit deze werkplek aan Kwisutwel deel te nemen.

2.7 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun teamcaptain een schriftelijke of email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie

en het inschrijfgeld is voldaan.

 

3. Inschrijven

3.1 Een team kan zich aanmelden door het inschrijfformulier in het Willy's Venster volledig ingevuld, binnen de inschrijvingstermijn te versturen en het inschrijfgeld ( 15,00 euro) tijdig te voldoen.

3.2 Bij aanmelding middels het inschrijfformulier dient elk team ook een eigen (ludieke) teamnaam op te geven.

3.3 De organisatie stelt het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld kan zowel contant als via overschrijving worden betaald.

Géén betaling betekent géén inschrijving.

 

4. Deelnemen

4.1 De organisatie stelt het vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor Kwisutwel zijn opgenomen.

Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond  28 september 2024.

4.2 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de quizdag tijdig haar vragenboekje bij gemeenschapshuis De Wilg ophaalt en daar ook weer tijdig ingevuld inlevert.

De Wilg is open vanaf  19:30 uur, inleveren vóór 23:30 uur. Na 23:30 uur kan er niet meer ingeleverd worden. Bij een gelijke stand in punten telt de inlevertijd.

4.3 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen of inleveren.

Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.

4.4 Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen.

Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vragen over Wilbertoord staan er ook  buitenopdrachten tussen. Dit zijn opdrachten waarvoor men het dorp in moet.

4.5 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld.

Het boekje mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd.

4.6 U dient uw inschrijfnummer/teamnummer op elke bladzijde rechtsboven in te vullen.

 

 

5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen

5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden, voor de goede antwoorden, punten aan het team toegekend.

Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van Kwisutwel deel uitmaken.

Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.

5.2 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten.

Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen.

5.3 Alle antwoorden op de vragen zullen direct na de finaleavond op de website worden gepubliceerd.

De uitslag van Kwisutwel is bindend en staat niet ter discussie.

5.4 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de finaleavond van Kwisutwel, welke op vrijdag 11 oktober 2024 gehouden zal worden bij gemeenschapshuis De Wilg.  Aanvang 20:30 uur.

5.5 Bij een gelijke stand in punten van een team telt de inlevertijd, maar ook wordt er rekening gehouden met het aantal personen per team er op locatie aanwezig zijn.

 

6. Tenslotte

6.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Kwisutwel.

Deelnemen aan Kwisutwel is dus geheel op eigen risico.

6.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet dan neemt de organisatie een bindende beslissing.

De organisatie

De organisatie van de KwisUtWel quiz bestaat uit;

Jan Volleberg                                  - Saskia Schouten

Jeannette van der Linden